Ispitna komisija

Za članove Ispitne komisije za polaganje javnobilježničkog ispita i tajnika Ispitne komisije za polaganje javnobilježničkog ispita na vrijeme od dvije godine imenovani su:

za predsjednika:
 • MARINA PAULIĆ, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske 

za članove:   
 • mr. sc. IGOR PERIŠA, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 • ZVIJEZDANA RAUŠ-KLIER, predsjednica Hrvatske javnobilježničke komore i javni bilježnik iz Varaždina

za zamjenike predsjednika:
 • IVAN KRISTIĆ, javni bilježnik iz Vrgorca
 • VLADIMIR MARČINKO, javni bilježnik iz Zagreba

za zamjenike članova:  
 • BRANKA ĆIRAKOVIĆ, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
 • IVICA OMAZIĆ, sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
 • RADOJKA GALIĆ, javni bilježnik iz Zagreba
 • MARTINA DUJMOVIĆ, javni bilježnik iz Bjelovara 
 
za tajnika:
 • SVJETLANA PLEIĆ, voditeljica Službe za javno bilježništvo u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije

za zamjenika tajnika:
 • NIKOLINA MILIĆ, načelnica Sektora za organizacijske propise, odvjetništvo, javno bilježništvo i stručne ispite u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
 • LUCA GRGIĆ-PETROVIĆ, načelnica Sektora za stečajne upravitelje, povjerenike, stalne sudske vještake i stalne sudske tumače u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
 
Predmet javnobilježnička služba ispitivat će:
 • MARINA PAULIĆ, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 • IVAN KRISTIĆ, javni bilježnik iz Vrgorca
 • VLADIMIR MARČINKO, javni bilježnik iz Zagreba
 
Predmet javni bilježnik i trgovačka društva ispitivat će:
 • mr. sc. IGOR PERIŠA, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 • BRANKA ĆIRAKOVIĆ, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
 • IVICA OMAZIĆ, sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
 
Predmet Javnobilježnički poslovnik i drugi podzakonski akti ispitivat će:
 • ZVJEZDANA RAUŠ-KLIER, predsjednica Hrvatske javnobilježničke komore i javni bilježnik iz Varaždina
 • RADOJKA GALIĆ, javni bilježnik iz Zagreba
 • MARTINA DUJMOVIĆ, javni bilježnik iz Bjelovara