Istaknute teme - arhiva

Analize Ministarstva uprave
Tema prvog broja Analiza jest ocjena stupnja samostalnosti lokalnih jedinica u Hrvatskoj.
Ministarstvo pravosuđa pomaže jačanje i razvoj pravosuđa i u drugim državama
Ulaskom u Europsku uniju Hrvatska je, osim prava koje imaju sve članice Unije, stekla i mogućnost sudjelovanja u „twinning“ projektima tj. projektima koji su namijenjeni državama pristupnicama, kandidatkinjama ili potencijalnim kandidatkinjama koje se pripremaju za članstvo u EU i koje kroz Twinning dobivaju podršku u provedbi reformi, usklađivanju zakona i propisa s pravnom stečevinom EU te prilagodbi i jačanju javnih institucija.
Korištenje izvanproračunskih sredstava u Ministarstvu pravosuđa
Ministarstvo pravosuđa zadnjih je godina posebno usmjereno na približavanje građanima i svakodnevno unapređivanje uvjeta i sredstava za rad u svrhu postizanja veće otvorenosti, transparentnosti i efikasnosti kako bi postigli i zadržali zadovoljavajuću razinu povjerenja građana u pravosuđe.
Izdavanje potvrda/uvjerenja iz kaznene evidencije
Sukladno Zakonu o lokalnim izborima, uz kandidacijsku listu, nužno je priložiti potvrdu da se kandidat ne nalazi u kaznenoj evidenciji, odnosno posebno uvjerenje.
Posjedovanje droge za osobnu uporabu prekršajno, a ne kazneno djelo
Građani za posjedovanje droge za osobne potrebe više neće u zatvor, ali oni koji trguju i navode osobe na konzumiranje ići će u zatvor i do 15 godina.
"Tvrtke za 10 kuna" za lakše samozapošljavanje
Omogućili smo osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću za samo 800 kuna čija registracija traje samo 24 sata. Istodobno, omogućeno je da se za nazive društava koristi jezicima svih zemalja članica EU.