"Tvrtke za 10 kuna" za lakše samozapošljavanje

Slika /slike/jdoo_thumb.jpg

Omogućili smo osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću za samo 800 kuna čija registracija traje samo 24 sata. Istodobno, omogućeno je da se za nazive društava koristi jezicima svih zemalja članica EU. 

JDOO ima većinu obilježja DOO-a, a osnovne razlike su smanjenje praga temeljnog kapitala na svega 10 kuna, značajno smanjenje troškova osnivanja i značajno ubrzanje procedure osnivanja. Glavna svrha JDOO-a je olakšanje ulaska u poduzetnički pothvat, sprječavanje neregistriranih djelatnosti, smanjenje odljeva hrvatskih poduzetnika i olakšavanje stranim poduzetnicima poslovanja u Hrvatskoj. JDOO usmjeren je mladim i novim poduzetnicima. Idealan je za start-up društva, nova društva kojima se uz manje rizika testiraju ideje na tržištu, primjerice, aplikacije za smartphone, web kompanije i slično. Također, usmjeren je i građanima koji danas rade na crno, kako bi im se olakšala legalizacija njihovog rada.

Trošak otvaranja J.D.O.O.-a do 9 puta manji nego ranije 

Koraci i troškovi osnivanja:

 • Kod javnog bilježnika se najprije odabere ime društva,
 • popuni obrazac koji je objavljen uz izmjene ZTD-a. Trošak kod javnog bilježnika iznosi 500 kuna, te još 47,5 kuna za Izjavu o nepostojanju dugovanja.
 • Uz odabrano ime i dokumentaciju sačinjenu kod javnog bilježnika, u banci se otvori račun novog društva, uplati temeljni kapital i plate sudske pristojbe za upis i upis osnivanja (60 kuna), te naknada Narodnim novinama za objavu oglasa (200 kuna).
 • Potom se dokumentacija i potvrde o uplati predaju javnom bilježniku. Javni bilježnik kroz sustav hitro.hr upisuje JDOO u sudski registar elektroničkim putem, u roku od 24 sata. Alternativa je osobno odnijeti dokumentaciju i potvrde na sud, odnosno poslati poštom, no time se procedura produljuje prosječno za tri do sedam dana, ovisno o sudu kod kojeg se registrira društvo.

JDOO se može osnovati i putem servisa HITRO.HR na kojem se  nalaze i sve najvažnije informacije oko osnivanja JDOO-a putem tog servisa. 
 
Nakon upisa u sudski registar i registar Državnog zavoda za statistiku potrebno je izvršiti prijavu društva u poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu društva, radi upisa u registar obveznika poreza na dobit i PDV-a. Na uvid je potrebno dati rješenje o upisu u sudski registar, Obavijest o razvrstavanju po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti te potpisni karton. 
 


Komplet dokumentacije za upis tek osnovanog JDOO sastoji se od:

 • prijave za upis osnivanja
 • zapisnika o osnivanju
 • popisa članova društva
 • ovjerenog potpisa člana uprave
 • dokaza o uplati temeljnog kapitala
 • sudske pristojbe
 • potvrde o uplati za objavu u Narodnim novinama
 • sada još i izjave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja -- čl. 40.a Zakona o sudskom registru
 

Pogledajte odgovore na najčešća pitanja o J.D.O.O.-u

Ukupan trošak iznosi 807,5 kuna plus temeljni kapital (817,5 kuna). 

Upis elektroničkim putem i dosad je bio moguć, no bio je rijedak jer su novi poduzetnici u minimalni temeljni kapital od 20 tisuća kuna u pravilu unosili i predmete. A upis elektroničkim putem moguć je samo za nova trgovačka društva koja temeljni kapital uplaćuju isključivo u novcu. Broj koraka bio je gotovo isti, no troškovi osnivanja bili su višestruko veći. Troškovi su se dosad kretali od 4.300 do 7.500 kuna, što je uz temeljni kapital iznosilo preko tri tisuće eura. A sad se trošak osnivanja kreće oko 100 eura.

Omogućena imena društava (tvrtki) na stranim jezicima

Naknadnim izmjenama Zakona o trgovačkim društvima omogućeno je davanje imena društava na stranim jezicima. Svi koji se odluče osnovati vlastito društvo mogu ga nazvati na bilo kojem službenom jeziku u Europskoj uniji. 
 


Određene specifičnosti:

 • Jednostavni d.o.o. mora imati zakonske rezerve u koje je dužan unijeti četvrtinu iznosa dobiti društva iskazane u godišnjim financijskim izvješćima umanjene za iznos gubitka iz prethodne godine.
 • Zakonske rezerve smiju se upotrijebiti samo za tri zakonom predviđena slučaja (za povećanje temeljnog kapitala pretvaranjem rezervi u temeljni kapital društva, za pokriće gubitka iskazanog za godinu za koju se podnose godišnja financijska izvješća ako nije pokriven iz dobiti prethodne godine i za pokriće gubitka iskazanog za prethodnu godinu ako nije pokriven iz dobiti iskazane u godišnjim financijskim izvješćima za godinu za koju se podnose).
 • Prijeti li društvu nesposobnost za plaćanje, mora se odmah sazvati skupština društva.
 • U slučaju da temeljni kapital jednostavnog d.o.o. dosegne iznos temeljnog kapitala klasičnog d.o.o., takav d.o.o. prestaje biti jednostavni, i na njega se primjenjuju pravila klasičnog d.o.o.-a s tim da može zadržati tvrtku (j.d.o.o.).
 • U svemu što u ZTD-u nije posebno naznačeno, na JDOO se primjenjuju ista pravila kao i na DOO