Korištenje izvanproračunskih sredstava u Ministarstvu pravosuđa

Slika /slike/novi osj/shutterstock_72777469.jpg

Ministarstvo pravosuđa zadnjih je godina posebno usmjereno na približavanje građanima i svakodnevno unapređivanje uvjeta i sredstava za rad u svrhu postizanja veće otvorenosti, transparentnosti i efikasnosti kako bi postigli i zadržali zadovoljavajuću razinu povjerenja građana u pravosuđe.

Izvanproračunska sredstva su sredstva koja su bila korištena na putu prema tom cilju, a koja nisu bila na teret poreznih obveznika, već su korištena kao jedna od mogućnosti i pogodnosti koje nam pruža članstvo u Europskoj uniji koja nas i ovim putem, kao svoju punopravnu članicu i kao dio svoje obitelji, potiče i podržava na putu ka približavanju pravednosti i boljem i sigurnijem životu za sve njene građane.