e-Osnivanje: Pokrenite poslovanje elektroničkim putem

Slika /slike/novi osj/osnivanje.jpg


 

Jeste li znali da, još od prošle godine, za pokretanje vlastitog poslovanja više ne morate gubiti dragocjeno vrijeme i energiju na čekanje u redovima i obilaženje raznih institucija jer sve u vezi s osnivanjem d.o.o. i j.d.o.o. s minimalnim troškovima možete učiniti elektroničkim putem?

Ministarstvo pravosuđa je razvilo elektroničku uslugu e-Osnivanje koja je integrirana u informacijski sustav za pokretanje poslovanja START putem kojeg je moguće na daljinu osnovati najčešće oblike trgovačkog društva. Time su stvoreni uvjeti za elektronički pristup sudskom registru i trgovačkom sudu putem interneta uz korištenje Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava.

Prednosti osnivanja trgovačkog društva na daljinu:
 • sve potrebne radnje se obavljaju bez fizičkog odlaska na trgovački sud, Poreznu upravu ili Državni zavod za statistiku,
 • nema više rezervacije imena tvrtke,
 • nije potrebno sudjelovanje javnog bilježnika u postupku,
 • nema deponiranja potpisa,
 • elektronički se podnose svi podnesci,
 • potpisivanje dokumenata elektroničkom osobnom iskaznicom,
 • uplata temeljnog kapitala bankovnim karticama putem Interneta (radi se polog na poseban račun kojim upravlja Ministarstvo pravosuđa),
 • uplata sudskih pristojbi bankovnim karticama putem Interneta,
 • prijava za upis se automatski kroz sustav dostavlja nadležnom sudu u rad,
 • trgovački sud izdaje Rješenje o osnivanju o obliku elektroničke isprave,
 • uz Rješenje suda stranka dobije i Potvrdu Porezne uprave o OIB-u i Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta u registru Državnog zavoda za statistiku,
 • ukoliko je potrebno prijavu dopuniti ili ispraviti, trgovački sud putem sustava e-Osnivanja  dostavlja zaključak te predlagatelj istim kanalom vraća ispravljenu prijavu sudu na ponovno odlučivanje,
 • usluga je dostupna 24 sata 7 dana u tjednu putem Interneta,
 • manji troškovi osnivanja – sudske pristojbe za elektroničke usluge umanjene su za 50%, a u određenim situacijama (d.o.o. s više osnivača) mogućnost inicijalne uplate samo ¼ temeljnog kapitala,
 • nakon što se otvori poslovni račun trgovačkog društva uplaćeni temeljni kapital se automatski transferira društvu.
 
Usluga osnivanja trgovačkog društva na daljinu povezana je na sustave:
 • Porezne uprave (OIB),
 • Državnog zavoda za statistiku (Poslovni registar),
 • Državne geodetske uprave (Registar prostornih jedinica),
 • e-Građani (radi dostave obavijesti o statusu rješavanja prijave)
 • Sustav za naplatu javnih davanja (radi uplate temeljnog kapitala i sudske pristojbe),

a Sudski registar sa svim ovim vezama je integriran u START putem kojeg se može npr. zatražiti otvaranje bankovnog računa nakon što se društvo osnuje.

Od sredine prosinca 2019. do sredine svibnja 2020. preko sustava e-Osnivanja na daljinu je osnovano 276 poslovnih subjekata.

Poslovnim subjektima i građanima je, od sredina travnja 2020. omogućeno i ishođenje službenog izvatka iz sudskog registra elektroničkim putem, u cilju olakšavanja poslovanja.

Od 14.4. do 8.5 2020. izdan je putem internetske stranica sudskog registra 1031 e-izvadak, dok su u istom periodu javni bilježnici izdali 4959 izvadaka. Ove aplikacije još su jedan malen, ali značajan, dio opsežnog i neminovno dugotrajnog procesa digitalizacije kojim se građanima približava pravosuđe, olakšava snalaženje te ostvarivanje prava u pravnom sustavu. Posebno je to važno u vremenima kad je gospodarstvo uzdrmano pandemijom i prirodnim nepogodama, poput potresa, koje od građana zahtijevaju odgovornost i uzdržavanje od nepotrebnih socijalnih kontakata jer štedi dragocjeno vrijeme, sredstva i ne odvlači fokus sa poslovnih procesa.

U budućnosti se planira omogućiti da podneske i prijave za sve ostale postupke (osnivanje drugih subjekata i oblika trgovačkih društava, upis promjena subjekata, dostava objava) u sudskom registru stranka dostavlja u elektroničkom obliku. Digitalna transformacija u potpunosti će omogućiti elektroničko poslovanje suda i siguran pristup sudu putem interneta.

e-Osnivanje za EU državljane još nije integrirano u START te je ta usluga za sada dostupna samo na portalu https://europe.gov.hr/