Obavijest o načinu održavanja svih stručnih ispita u Ministarstvu pravosuđa i uprave tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pri provedbi stručnih ispita u Ministarstvu pravosuđa tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 primjenjivat će se posebna pravila.

Kandidati polaganju stručnih ispita mogu pristupiti samo pod uvjetom da ne pokazuju znakove akutne respiratorne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa i sl.), a svim kandidatima se pri dolasku u Ministarstvo mjeri temperatura. Ispitima ne mogu pristupiti kandidati koji imaju povišenu temperaturu te kandidati koji se nalaze pod zdravstvenim nadzorom, tj. u samoizolaciji, a što se posebno provjerava u informacijskom sustavu prije ulaska u Ministarstvo.

Svi kandidati dužni su dan prije polaganja ispita na adresu elektroničke pošte Anamarija.Surbek@mpu.hr uputiti posebnu izjavu čiji se tekst može preuzeti na ovoj mrežnoj stranici te potpisani izvornik donijeti na ispit. Kandidati su dužni na dan polaganja ispita prijaviti bilo kakvu izmjenu okolnosti sadržanih u tekstu izjave.

Pri ulasku i boravku u prostorijama Ministarstva preporuča se da kandidati nose medicinske zaštitne maske.

Na ulazu u Ministarstvo kandidati dezinficiraju ruke, odlažu sve osobne stvari u posebno predviđene prostore za pohranu, prolaze sigurnosni pregled te nakon toga izravno odlaze u prostoriju u kojoj se ispit održava.

Kandidatima nije dopušteno u prostoriju u kojoj se ispit održava unositi vlastite predmete te se svi kandidati posebno upozoravaju da konzumaciju hrane i lijekova izvrše prije ulaska u Ministarstvo. U prostoriji u kojoj se ispit održava svim kandidatima osigurava se voda za piće.

Kretanje kandidata za vrijeme održavanja ispita je strogo ograničeno, isključivo na prostoriju u kojoj se ispit održava, hodnik ispred nje i pripadajući sanitarni čvor.
Prostorija u kojoj se ispit održava, uključujući i pripadajuće sanitarne prostorije, prije dolaska kandidata temeljito se čisti, dezinficira i prozračuje.
Kandidati su u prostoriji u kojoj se ispit održava smješteni na način koji osigurava dovoljnu fizičku udaljenost od drugih kandidata na unaprijed određena mjesta za sjedenje, dodatno osigurana zaštitnim pregradama.

U prostoriji u kojoj se ispit održava se osigurava dotok svježeg zraka.
 
Pri svakom ulasku u dvoranu kandidati su dužni dezinficirati ruke.
Pri izlasku iz prostorije u kojoj se ispit provodi i izlasku iz Ministarstva na odgovarajući se način primjenjuju pravila o ulasku.