Obavijesti o pravosudnom ispitu

Sve potrebne obavijesti u svezi prijave polaganja i provedbe pravosudnog ispita mogu se dobiti na broju telefona 01/3714-378.