Ispitno povjerenstvo za polaganje pravosudnog ispita

Ispitno povjerenstvo za polaganje pravosudnog ispita

Rješenjem ministra nadležnog za poslove pravosuđa, na temelju odredbe članka 20. stavka 2. i 3. Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu („Narodne novine“, broj 14/19 i 30/23), u Ispitno povjerenstvo za polaganje pravosudnog ispita imenovani su:
        
        
za predsjednika:

o    mr. sc. Radovan Dobronić, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske

za zamjenika predsjednika:

o    Ivan Turudić, univ. spec. crim., Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske

za članove:

o    Damir Kontrec, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    Željka Šaškor, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
o    Damir Kos, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    Mirjana Magud, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    Ante Galić, sudac Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

za zamjenike članova:

za predmet Građansko i trgovačko pravo
 
o    mr. sc. Igor Periša, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    prof. dr. sc. Ante Perkušić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    mr. sc. Dražen Jakovina, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    Marina Paulić, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    Ivan Vučemil, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    Danica Damjanović, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
o    Snježana Frković, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
o    Željko Šimić, sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
o    Ivica Omazić, predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
o    Jagoda Crnokrak, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
o    Mirta Matić, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
o    Zoran Vukić, odvjetnik u Rijeci
o    Mladen Sučević, odvjetnik u Zagrebu
o    Robert Travaš, odvjetnik u Zagrebu
o    mr. sc. Tomislav Burić, odvjetnik u Šibeniku
o    Nada Kemec, javni bilježnik u Slavonskom Brodu

za predmet Građansko postupovno i obiteljsko pravo
 
o    doc. dr. sc. Jadranko Jug, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    Dragan Katić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    Branko Medančić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    Renata Šantek, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    Đuro Sessa, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    Boris Koketi, zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
o    Jozo Jurčević, zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
o    Sanja Dumbović Gajić, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
o    Zlata Hrvoj-Šipek, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
o    dr. sc. Vlado Skorup, predsjednik Županijskog suda u Rijeci
o    dr. sc. Sanja Zagrajski, sutkinja Županijskog suda u Osijeku
o    Igor Hrabar, odvjetnik u Zagrebu
o    dr.sc. Atila Čokolić, docent, odvjetnik iz Osijeka
o    Nataša Pećarević, odvjetnica u Zagrebu
o    Mićo Ljubenko, odvjetnik u Zagrebu


za predmet Kazneno i kazneno postupovno pravo
 
o    Ranko Marijan, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    dr. sc. Marin Mrčela, izv. prof., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    Dražen Tripalo, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske​
o    doc. dr. sc. Zdenko Konjić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    Ileana Vinja, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    Ivan Turudić, univ. spec. crim., Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske
o    Zorka Fumić, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
o    Inka Jurišić, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
o    Darko Klier, zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
o    Gordana Križanić, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
o    Željka Mostečak, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
o    Andrea Šurina Marton, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
o    Željko Horvatović, predsjednik Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske
o    dr. sc. Tanja Pavelin, sutkinja Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske
o    Snježana Hrupek-Šabijan, sutkinja Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske
o    Vjeran Blažeković, sudac Županijskog suda u Zagrebu
o    dr. sc. Laura Valković, odvjetnica u Zagrebu
o    Ana-Marija Gospočić, odvjetnica u Zagrebu
o    Veljko Miljević, odvjetnik u Zagrebu
 
za predmet Upravno i radno pravo

o    Gordana Jalšovečki, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    Darko Milković, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    Boris Marković, sudac Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
o    mr.sc. Mirjana Juričić, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
o    Gordana Marušić-Babić, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
o    Senka Orlić-Zaninović, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
o    Božidar Horvat, sudac Županijskog suda u Osijeku
o    Mario Janković, odvjetnik u Zagrebu
o    Iva Markotić Bagarić, odvjetnica u Zagrebu
 
za predmet Ustavno uređenje, organizacija pravosuđa i pravo Europske unije

o    Željko Šarić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    Željko Pajalić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    Goranka Barać-Ručević, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    Mario Vukelić, sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
o    Branka Ćiraković, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
o    Lidija Vukičević, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
o    Blanša Turić, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
o    Ljiljana Karlovčan- Đurović, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
o    dr. sc. Sanja Otočan, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
o    mr. sc. Marijan Bitanga, sudac Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske
o    Marija Balenović, sutkinja Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske
o    Vitomir Boić, sudac Županijskog suda u Velikoj Gorici
o    Barica Novosel, zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu
o    Biserka Šmer Bajt, zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu
o    Sabina Matijević, zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu
o    mr. sc. Rajko Mlinarić, sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske
o    dr. sc. Davor Bubalo, odvjetnik u Zagrebu
o    Luka Mađerić, odvjetnik u Zagrebu

 
Građansko i trgovačko pravo Građansko postupovno i obiteljsko pravo Kazneno i kazneno postupovno pravo Upravno pravo i radno pravo Ustavno uređenje, organizacija pravosuđa
pravo Europske unije
Damir Kontrec Željka Šaškor Damir Kos Mirjana Magud Ante Galić
mr. sc. Igor Periša doc.dr.sc. Jadranko Jug Ranko Marijan Gordana Jalšovečki Željko Šarić
prof. dr. sc. Ante Perkušić Dragan Katić dr.sc. Marin Mrčela, izv. prof. Darko Milković Željko Pajalić
mr. sc. Dražen Jakovina Branko Medančić Dražen Tripalo Boris Marković Goranka Barać-Ručević
Marina Paulić Renata Šantek doc. dr. sc. Zdenko Konjić mr.sc. Mirjana Juričić Mario Vukelić
Ivan Vučemil Đuro Sessa Ileana Vinja Gordana Marušić Babić Branka Ćiraković
Danica Damjanović Boris Koketi Ivan Turudić, univ. spec. crim. Senka Orlić-Zaninović Lidija Vukičević
Snježana Frković Jozo Jurčević Zorka Fumić Božidar Horvat Blanša Turić
Željko Šimić Sanja Dumbović Gajić Inka Jurišić Mario Janković Ljiljana Karlovčan-Đurović
Ivica Omazić Zlata Hrvoj-Šipek Darko Klier Iva Markotić Bagarić dr. sc. Sanja Otočan
Jagoda Crnokrak dr. sc. Vlado Skorup Gordana Križanić   mr.sc. Marijan Bitanga
Mirta Matić dr. sc. Sanja Zagrajski Željka Mostečak   Marija Balenović
Zoran Vukić Igor Hrabar Andrea Šurina Marton   Vitomir Boić
Mladen Sučević dr.sc. Atila Čokolić, docent Željko Horvatović   Barica Novosel
Robert Travaš Nataša Pećarević dr. sc. Tanja Pavelin   Biserka Šmer Bajt
mr. sc. Tomislav Burić Mićo Ljubenko Snježana Hrupek-Šabijan   Sabina Matijević
Nada Kemec   Vjeran Blažeković   mr. sc. Rajko Mlinarić
    dr.sc. Laura Valković   dr. sc. Davor Bubalo
    Ana-Marija Gospočić   Luka Mađerić
    Veljko Miljević    

za tajnika Ispitnog povjerenstva:
 
o    Marinka Jelić, načelnica Sektora u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije

za zamjenike tajnika Ispitnog povjerenstva:
 
o    Nikolina Milić, načelnica Sektora u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
o    Luca Grgić Petrović, načelnica Sektora u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
o    Ana Vlahović Stanić, načelnica Sektora u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
o    Zdenko Pajić, načelnik Sektora u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
o    Vedrana Pranjić Hamarić, voditeljica Službe u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
o    Gordana Leto, voditeljica Službe u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
o    Željka Rebić, voditeljica Službe u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije