Slušanje ispita

Prijave za slušanje usmenog dijela pravosudnog ispita koji se održava u vremenu od 5. do 19. lipnja 2024. primaju se 31. svibnja 2024. na broj 01/3714-506, isključivo u vremenu od 10:00 do 11:00 sati.

Osobama koje ne budu prijavljene neće biti omogućeno slušanje iz razloga ograničenih prostornih kapaciteta dvorana u kojima se polažu ispiti.