Uvjeti za polaganje pravosudnog ispita

Uvjeti za polaganje pravosudnog ispita propisani su u člancima 23. i 24. Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu („Narodne novine“, broj 14/09).
 
Uvjete ispunjavaju:
 • vježbenici u pravosudnim tijelima nakon 18 mjeseci vježbeničke prakse i izvršenog programa stručnih radionica u Pravosudnoj akademiji sukladno članku 12. Zakona
 • osobe primljene u pravosudna tijela na stručno osposobljavanje radi stjecanja uvjeta za polaganje pravosudnog ispita nakon 18 mjeseci vježbeničke prakse
 • odvjetnički vježbenici nakon 18 mjeseci odvjetničke vježbe
 • javnobilježnički vježbenici nakon 18 mjeseci javnobilježničke vježbe i obavljene prakse u općinskom sudu iz članka 18. Zakona
 • osobe sa završenim studijem prava koje obavljaju pravne poslove, osim vježbenika i osoba na stručnom osposobljavanju u pravosudnim tijelima, odvjetničkih i javnobilježničkih vježbenika nakon najmanje dvije godine obavljanja pravnih poslova i obavljene prakse u sudu iz članka 19. Zakona ili nakon najmanje tri godine obavljanja pravnih poslova
 • osobe zaposlene u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima pravnih znanosti, sukladno propisima o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, nakon najmanje dvije godine obavljanja tih poslova i obavljene prakse u sudu iz članka 19. Zakona ili nakon najmanje tri godine obavljanja tih poslova.
 
Člankom 39. Zakona propisano je da osobe koje su s vježbeničkom praksom ili obavljanjem drugih pravnih poslova započele prije stupanja na snagu ovoga Zakona uvjete za pristupanje polaganju pravosudnog ispita stječu prema ovom Zakonu ili Zakonu o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu („Narodne novine“, broj 84/08 i 75/09), ovisno o tome koji zakon je za njih povoljniji.
 
U tom smislu podsjeća se:
Osobe koje su s radom započele nakon stupanja Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu („Narodne novine“, broj 84/08 i 75/09) na snagu (od 1. siječnja 2009. godine) uvjete za polaganje pravosudnog ispita stječu prema odredbama članka 21. st. 1. te članka 22. st. 1. t. 1., 2. i 3. tog Zakona:
 • vježbenici u pravosudnim tijelima nakon 18 mjeseci vježbeništva u sudu i državnom odvjetništvu uz izvršen program sukladno Zakonu
 • odvjetnički vježbenici nakon 18 mjeseci odvjetničke vježbe i sudjelovanja u stručnom obrazovanju sukladno Zakonu o odvjetništvu
 • javnobilježnički vježbenici nakon 18 mjeseci javnobilježničke vježbe i sudjelovanja u stručnom obrazovanju sukladno Zakonu o javnom bilježništvu
 • ostali kandidati (pravnici zaposleni u tijelima državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim pravnim osobama te osobe zaposlene u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima na fakultetu) nakon najmanje 36 mjeseci obavljanja pravnih poslova i sudjelovanje u stručnom obrazovanju sukladno odredbi članka 19. Zakona.
 
Sukladno članku 33. st. 1. ovog Zakona sve osobe koje su započele s radom prije njegova stupanja na snagu (do 31. prosinca 2008. godine) uvjete za polaganje pravosudnog ispita stječu prema odredbama članka 13. Zakona o pripravnicima u pravosudnim organima i pravosudnom ispitu („Narodne novine“, br. 54/74, 29/78 i 13/90), ako su nakon diplomiranja na pravnom fakultetu radile na pravnim poslovima i to:
 • 18 mjeseci u sudu, odvjetničkoj kancelariji ili kod javnog bilježnika (čl. 127. Zakona o javnom bilježništvu)
 • 18 mjeseci u državnom odvjetništvu, u kojem su vremenu obavile praksu u sudu od najmanje devet mjeseci
 • dvije godine na pravnim poslovima u državnim tijelima ili drugim pravnim osobama u kojem su vremenu obavile praksu u sudu u trajanju od jedne godine ili više
 • četiri godine na pravnim poslovima u državnim tijelima ili drugim pravnim osobama.

Vrijeme provedeno na odvjetničkoj odnosno javnobilježničkoj službi jednako se računa u ukupnom potrebnom vremenu za polaganje pravosudnog ispita.
Vrijeme provedeno na odvjetničkoj odnosno javnobilježničkoj vježbi te vrijeme provedeno na radu na drugim pravnim poslovima izvan pravosudnih tijela i poslovima u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima pravnih znanosti priznaje se i razmjerno uračunava u potrebno vrijeme obavljanja pravnih poslova odnosno vježbe u slučaju promjene poslodavca odnosno zasnivanja drugog radnog odnosa.