Razvoj pravosudne suradnje u kaznenim stvarima

Program za pravosuđe 2014-2020

 
Korisnik: Ministarstvo pravosuđa i uprave 
 
Partneri: Sudska uprava Republike Latvije, Nacionalna sudska uprava Litve
 
Ukratko o projektu: u sklopu projekta organizirane su razmjene iskustava u zemljama partnerima, kao i posjet ostalih partnera Latviji. Cilj projekta bio je promicanje pravosudne suradnje u kaznenim pitanjima i doprinos učinkovitijoj  primjeni instrumenata međusobnog priznavanju odluka u kaznenim stvarima među državama članicama. Tijekom projekta razvijena je jedinstvena praksa u izvršavanju kazni koje su izrečene od strane pravosudnih tijela država članica te se putem projekta doprinijelo suradnji u kaznenim stvarima.
 
Opći cilj projekta: promicanje pravosudne suradnje u kaznenim pitanjima  
 
Ukupna vrijednost projekta: 728.235,00 HRK
 
Bespovratna sredstva: 582.588,00 HRK (42.690,00 za HR partnera)
 
Datum potpisivanja ugovora: 2.4.2019.
 
Razdoblje provedbe: 1.4.2019. - 1.12.2020.
 
Kontakt osoba i e-mail: Darija Pavlović, Darija.Pavlovic@mpu.hr

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/funding-updates