Opce informacije, Plan nabave i Registar ugovora

Profil naručitelja

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske
Ulica grada Vukovara 49
10000 Zagreb
Matični broj naručitelja 0377449
OIB naručitelja 26635293339
e-mail: nabava@pravosudje.hr


Obavijest sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Ministarstvo pravosuđa kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.

 

Plan nabave


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

 

Izvješće o javnoj nabavi