Opće informacije, Plan nabave i Registar ugovora

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 120/2016 i 114/2022, dalje u tekstu: ZJN 2016)

Temeljem članka 80., stavka 2., točke 1. ZJN 2016, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije kao Naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik Naručitelja iz članka 76., stavka 2., točke 1. ZJN 2016  ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.
 

Registar ugovora

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 144/22) i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017), Registar ugovora Ministarstva pravosuđa i uprave, dostupan je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, odabirom u rubrici Registri ugovora.

 

Plan nabave 

   
 


Statističko izvješće o javnoj nabavi