Informacije o javnoj nabavi Ministarstva pravosuda

Javna nabava ​ 

Objavljene postupke javne nabave moguće je pregledati u Narodnim novinama na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u lijevom izborniku klikne se na polje „Objave JN“ zatim polje „Jednostavna tražilica“ te se u polje pod „Naručitelj“ upiše: „Ministarstvo pravosuđa i uprave“, kako bi se dobio popis objavljenih dokumenata vezanih za javnu nabavu.

Jednostavna nabava

Sukladno članku 15. stavku 2.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016) pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave utvrđeni su Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave
Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave