Zahtjev kandidata za pristupanje polaganju državnog ispita

Sukladno članku 15. Pravilnika o polaganju državnog ispita („Narodne novine“, broj 45/24), ispitni koordinator na temelju pisanog zahtjeva kandidata za pristupanje polaganju Ispita provjerava u osobnom očevidniku, odnosno službenoj dokumentaciji ispunjava li kandidat uvjete za pristupanje polaganju Ispita.
Ako kandidat ne dostavi zahtjev za pristupanje polaganju Ispita u razumnom roku Ispitnom koordinatoru, ispitni koordinator prijavljuje kandidata na polaganje Ispita bez podnesenog zahtjeva kako bi prijava bila pravovremeno podnesena, a kandidatu omogućeno pravovremeno pristupiti i položiti Ispit u propisanom roku.
 
Kandidati mogu zahtjev za pristupanje polaganju Ispita poslati ispitnom koordinatoru javnopravnog tijela u kojem je zaposlen putem Aplikacije koja je dostupna na sljedećoj poveznici:
https://adi-mpu.gov.hr/