Termini polaganja državnog ispita

Ministarstvo pravosuđa i uprave objavljuje na svojoj mrežnoj stranici mjesto, dan i vrijeme polaganja Ispita (u daljnjem tekstu: termin polaganja Ispita) za kandidate.
Dostava kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
Ispit se polaže u središnjem ispitnom centru u Zagrebu pri Ministarstvu pravosuđa i uprave, Maksimirska 63.
Kandidati se moraju okupiti pred ispitnom prostorijom najkasnije 30 minuta prije početka Ispita.
Ako kandidat zakasni na početak Ispita manje od 30 minuta zbog opravdanih razloga (zdravstveni problemi, okolnosti u prometu i drugi izvanredni događaji), može pristupiti polaganju Ispita, no vrijeme polaganja mu se ne produžuje. Kandidat na Ispitu mora imati osobni dokument s fotografijom, koji prije početka Ispita stavlja na rub stola.
Kandidat tijekom Ispita ne smije koristiti niti imati u blizini mjesta na kojem piše Ispit mobilni telefon, druge elektroničke audio i video uređaje niti pisane materijale.
Mobilni telefon i drugi elektronički audio i video uređaji te ostali materijali za vrijeme pisanja Ispita smiju se nalaziti samo na mjestu predviđenome za to.