Razumna prilagodba za polaganje državnog ispita za kandidata koji je osoba s invaliditetom

Za kandidata koji je osoba s invaliditetom osigurana je razumna prilagodba vezano za polaganje državnog ispita.

Osiguravanje razumne prilagodbe kandidatu koji je osoba s invaliditetom ne oslobađa kandidata obveze rješavanja svih zadataka u svakom području/predmetu ispitivanja niti podrazumijeva umanjenje očekivanih ishoda učenja, nego samo prilagodbu načina provedbe ispita kako bi kandidat s invaliditetom mogao prezentirati naučeno gradivo.

U svim slučajevima primjene razumne prilagodbe kako bi se osigurao ravnopravan položaj kandidata s invaliditetom u usporedivoj situaciji ne oslobađa kandidata obveze polaganja državnog ispita, te kandidat treba ostvariti ishode učenja, i pokazati potrebno znanje u pojedinim područjima ispitivanja bez sadržajnog ograničavanja ili umanjivanja ispitne građe, ne dovodeći u pitanje pravo na razumnu prilagodbu ukoliko mu je potrebna zbog specifičnosti u funkcioniranju.
 
Kandidat koji je osoba s invaliditetom treba svom ispitnom koordinatoru dostaviti pisani zahtjev za razumnom prilagodbom te kao dokaz o invaliditetu priložiti potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu u Registar osoba s invaliditetom.
 

U potvrdi se navodi podatak o:
  • vrsti i težini invaliditeta
  • postotak oštećenja organizma
  • stupnju oštećenja funkcionalne sposobnosti.

Ispitni koordinator prilikom prijavljivanja kandidata za polaganjem državnog ispita putem ADI sustava upisuje pod napomenom da se radi o osobi s invaliditetom za koju je potrebna razumna prilagodba te pod dokaze - ostali dokumenti prilaže potvrdu o upisu kandidata u Registar osoba s invaliditetom.

Sukladno  navedenoj potvrdi, razumna prilagodba može uključivati:
 
  • podršku druge osobe (korištenjem usluge komunikacijskog posrednika odnosno podršku od strane osobnog asistenta, videće osobe ili tumača/prevoditelja znakovnog jezika)
  • produljeno vrijeme rješavanja ispita
  • označavanje odgovora na ispitne zadatke uz pomoć druge osobe,
  • korištenje pomagala u odnosu na invaliditet (povećala i sl.).
 
Kandidat osobno kontaktira i dogovara osobnog asistenta čije ime i prezime te odobrenje za pružanje navedene podrške ispitni koordinator unosi i prilaže u ADI sustav pod ostalim dokumentima najkasnije pet dana prije termina polaganja državnog ispita kandidata.
 
Koje pomagalo će kandidat osigurati i koristiti prilikom polaganja državnog ispita ispitni koordinator treba prijaviti odnosno unijeti u ADI sustav pod napomenu.
 
Ukazujemo da su na sučelju Aplikacije za državni ispit dostupna tri gumba za prilagodbu digitalnoj pristupačnosti, a ponajprije podrazumijevaju grafičke preinake.
 
Prvi gumb s ikonom oka služi za aktivaciju prilagodbe slabovidnosti što rezultira pojačanim kontrastom, primijenjeni su crno-bijeli tonovi, a podcrtani tekst predstavlja poveznice.

Drugi je gumb prilagodba disleksiji koja se manifestira promjenom fonta. Font je nešto većeg razmaka između slova, većeg proreda i podebljaniji.

I posljednja je mogućnost prilagodbe promjena veličine pisma koje je klikom na plus ili minus moguće smanjiti ili povećati.
 
Navedene mogućnosti prilagodbe digitalnoj pristupačnosti dostupne su i u sustavu za e-učenje - pripreme za polaganje državnog ispita.
 
Također napominjemo da su u Središnjem ispitnom centru na adresi Maksimirska 63, Zagreb, osigurani primjereni prostorni uvjeti za polaganje ispita, ne postoje arhitektonske barijere te je osiguran prilagođeni sanitarni prostor.