Upute za rješavanje državnog ispita u Aplikaciji za državni ispit

Provjera znanja kandidata provodi se na pisanom ispitu koji sadrži zadatke višestrukoga izbora. Zadatke višestrukoga izbora kandidat rješava odabirom (označavanjem) jednog od četiri ponuđena odgovora.
Ispit se polaže na računalu.
Kandidati mogu preuzeti upute vezane za korištenje aplikacije za polaganje ispita, kako bi bili upoznati s načinom rješavanja Ispita na računalu u stvarnim uvjetima.