Istaknute teme

Paket zakonskih izmjena kao snažan zalog u borbi protiv nasilja nad ženama
Nasilje je nedopustivo te kao takvo predstavlja društveni problem čija je obveza osigurati da svaka žrtva živi bez straha.
EU karijera
Ministarstvo pravosuđa i uprave jedna je od institucija u Republici Hrvatskoj koja se bavi tematikom zapošljavanja u institucijama Europske unije.
Europska pravosudna mreža u građanskim stvarima
Europska pravosudna mreža u građanskim stvarima objedinjuje nacionalna pravosudna tijela te glavnu ulogu u izvršavanju zadataka Mreže imaju nacionalne kontakt točke i internetska stranica Europske komisije e-Justice Portal.