EU karijera

Slika /slike/Istaknute teme/EU karijera.jpg

Ministarstvo pravosuđa i uprave jedna je od institucija u Republici Hrvatskoj koja se bavi tematikom zapošljavanja u institucijama Europske unije.

Ministarstvo pravosuđa i uprave ostvaruje suradnju s Europskim uredom za odabir osoblja/ European Personnel Selection Office (EPSO) koji je interinstitucionalno tijelo za odabir osoblja za sve institucije i agencije Europske unije, uključujući, među ostalim i Europski parlament, Vijeće Europske unije, Europsku komisiju, Sud pravde, Revizorski sud te Europsku službu za vanjske poslove.

Rad u tijelima Europske unije omogućuje razvoj karijere u uzbudljivoj sredini te stjecanje novih znanja i vještina zbog radne mobilnosti i međunarodnog okruženja. Također, radom u tijelima Europske unije dobiva se prilika za aktivno sudjelovanje u kreiranju politika koje utječu na naš svakodnevni život te oblikovanju Europe po vašoj mjeri.

Ministarstvo pravosuđa i uprave na svojim mrežnim stranicama pruža informacije o zapošljavanju u institucijama Europske unije i natječajima koje provodi Europski ured za odabir osoblja.


EPSO

Vodič za rad u tijelima Europske unije