Mirno rješavanje sporova - medijacija

Slika /dokumenti/ISTAKNUTO/Medijacija/Mirenje_za članak.jpg
Mirenje kao način rješavanja sporova prvi puta je regulirano u hrvatskom zakonodavstvu 2003. godine kada je donesen Zakon o mirenju. S ciljem daljnjeg unaprjeđenja zakonodavnog okvira i prenošenja Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim predmetima, 2011. godine donesen je novi Zakon o mirenju.

U Republici Hrvatskoj se na godišnjoj razini u postupku sudskog mirenja riješi oko 177 predmeta. Kako bi se potaknula svijest o prednostima mirnog rješavanja sporova te ojačali kapaciteti sustava koji bi se bavio postupcima mirnog rješavanja sporova i medijacije pristupilo se donošenju novog Zakona o mirnom rješavanju sporova koji je stupio na snagu 29. lipnja 2023. godine. Njime se dodatno osnažuje mirno rješavanje sporova te se nastoji povećati ažurnost i efikasnost sudova.

Medijatori

U postupku medijacije stranke sporazumno imenuju medijatora ili više njih, a ako ne postignu dogovor oko medijatora, mogu zatražiti da ga imenuje Centar, institucija za medijaciju ili treća osoba. Registar medijatora i Registar institucija za medijaciju bit će javno dostupni u elektroničkom obliku, a na trenutnom popisu se nalazi 807 medijatora.

Medijacijom do lakšeg, učinkovitijeg i bržeg rješenja spora

Cilj medijacije kao jednog od oblika mirnog rješavanja sporova je, ne samo rješavanje međusobnog spora na obostrano zadovoljstvo, već ujedno osiguranje očuvanja dobrih odnosa u budućnosti posebice kada se radi o sporovima vezanim za obitelj, susjede, poslovne partnere i dugoročne ugovore.

Medijacija kao alternativa dugotrajnim sudskim postupcima građanima osigurava pravnu sigurnost, postizanje dogovora u brzom i jeftinijem postupku. Građani, uz pomoć medijatora, lakše, učinkovitije i brže dolaze do rješenja.

Novi zakonodavni okvir unaprijedit će sustav mirnog rješavanja sporova kroz uspostavu snažnije kontrole medijatora, dodatne, unificirane, edukacije i veću dostupnost medijacije i drugih oblika mirnog rješavanja sporova te potaknuti sudionike na stalno razmatranje opcije mirnog rješavanja sporova, što otvara mogućnost jačanja cjelokupnog pravosudnog sustava.

Centar za mirno rješavanje spora

Novim Zakonom o mirnom rješavanju sporova predviđeno je osnivanje Centra za mirno rješavanje spora sa sjedištem u Zagrebu. Zadaća Centra je poticanje mirnog rješavanja sporova, davanje suglasnosti institucijama za mirno rješavanje sporova, vođenje Registra medijatora i procjenitelja, davanje suglasnosti na programe edukacija za pojedine vrste sporova, provođenje samostalno ili u suradnji s institucijama za medijaciju stručnog osposobljavanja i usavršavanja medijatora te informiranje stranaka o mirnom rješavanju sporova i pomoć u izboru prikladne metode. Centar će imati podružnice u Osijeku, Rijeci i Splitu.

Jedna od najvažnijih zadaća Centra je sustavno promoviranje mirnog rješavanja sporova kao alternativnog i za stranke povoljnijeg načina rješavanja spora od formalnog sudskog.

Centar za mirno rješavanje sporova
Savska cesta 62, 10000 Zagreb
Telefon: 01/6161 330
e-mail: cmrs@cmrs.hr
Web: http://cmrs.hr/