Podnošenje e-prijedloga za upis u zemljišnu knjigu

  • Slika /slike/Ispravni postupak/Podnošenje elektroničkog prijedloga za upis u zemljišne knjige.png
  • Slika
Svrha Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (dalje u tekstu: ZIS) je ubrzanje procesa registracije nekretnina kako u katastarskom, tako i u zemljišnoknjižnom sustavu, podizanje razine pravne sigurnosti u prometu nekretnina, racionalizacija i pojednostavljenje poslovnih procesa te poboljšanje odnosa s korisnicima, brzina i kvaliteta pružanja usluga.
 
Unutar ZIS-a razvijena je aplikacija One Stop Shop (dalje u tekstu: OSS), koja predstavlja jedinstveno poslužno mjesto za pristup podacima zemljišne knjige i katastra. OSS se sastoji od dvije komponente: 1. javni OSS koji je dostupan svim korisnicima, bez obzira na registraciju i omogućava pretragu i pregled zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka te 2. privatni OSS koji je dostupan samo registriranim korisnicima, koji uz pregled i pretragu podataka omogućava podnošenje zahtjeva za izdavanje javnih isprava i podnošenje prijedloga za upis u zemljišnu knjigu te zaprimanje izrađenih službenih dokumenata.
 
Preko OSS-a građani imaju mogućnost elektroničkim putem pribaviti vjerodostojan zemljišnoknjižni izvadak bez potrebe odlaska na zemljišnoknjižni odjel općinskog suda, i to putem sustava e-Građani ili putem javnih bilježnika i odvjetnika za sve nekretnine u Republici Hrvatskoj, neovisno o mjesnoj nadležnosti.
 
Od 10. veljače 2023. sukladno Zakonu o zemljišnim knjigama (Narodne novine, broj 63/19. i 128/22.) prijedlozi za upis u zemljišnu knjigu podnose se elektronički putem javnog bilježnika ili odvjetnika, kao obveznih korisnika elektroničke komunikacije sa sudom putem ZIS-a, čime je uvedena potpuna elektronička komunikacija s zemljišnoknjižnim odjelima te potpuno elektroničko poslovanje sa zemljišnim knjigama. Javni bilježnik je nakon sastavljanja javnobilježničkog akta, solmizacije ili ovjere potpisa na ispravi, koja je temelj za upis u zemljišnu knjigu, obvezan podnijeti prijedlog za upis u zemljišnu knjigu.
 
Za podnošenje prijedloga za upis u zemljišnu knjigu predviđeno je plaćanje sudske pristojbe propisana je Uredbom o Tarifi sudskih pristojbi (Narodne novine, broj 37/23.).