Oglasi - određeno vrijeme

       
stručni suradnik za tretman - 1 izvršitelj/ica - radi zamjene duže vrijeme odsutne državne službenice
Datum:
29.05.2023.
Datum objave u NN:
 
Ustrojstvena jedinica:
Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Osijeku
Naziv: STRUČNI SURADNIK ZA TRETMAN – 1 izvršitelj/ica
radi zamjene duže vrijeme odsutne državne službenice
Stručni uvjeti:
- preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij psihologije, socijalne pedagogije ili socijalnog rada
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- poznavanje rada na računalu
- položen državni ispit.
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument:
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (mpu.gov.hr)  neposredno ili poštom na adresu:

 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU, ZATVOR U OSIJEKU, KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 8-A, 31000 OSIJEK sa naznakom „za oglas - ne otvarati“.


 
Testiranje:                       
Datum objave poziva:    
Poziv na razgovor:                 poziv na razgovor (intervju)  
 
Obustava ili poništenje:         
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu: