O zatvoru

​Zatvor je smješten u širem središtu grada Osijeka.

Zgrada zatvora izgrađena je u sklopu Županijskog suda u Osijeku 1897. godine.