Javni natječaj

strukovni učitelj za održavanje
Datum:
08.12.2023.
Datum objave u NN:
08.12.2023.
Naziv:
strukovni učitelj za održavanje (m/ž) 
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema elektrotehničke, strojarske ili druge tehničke struke
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • položen ispit za ložača centralnog grijanja
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Osijeku, Kardinala Alojzija Stepinca 8a, 31000 Osijek, s naznakom: »Za javni natječaj za prijam u državnu službu - ne otvarati«.


 
Testiranje:                     
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:                poziv na testiranje  
Rješenje o prijmu:                rješenje o prijmu                    
Datum objave:
 
Obustava ili poništenje:                 
strukovni učitelj za održavanje
Datum:
13.09.2023.
Datum objave u NN:
13.09.2023.
Naziv:
strukovni učitelj za održavanje (m/ž) 
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema   elektrotehničke, strojarske ili   druge tehničke struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen državni ispit,
 • položen ispit za ložača centralnog grijanja
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Osijeku, Kardinala Alojzija Stepinca 8a, 31000 Osijek, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u državnu službu - ne otvarati“.


 
Testiranje:                   obavijest o testiranju  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:                  
Rješenje o prijmu:               rješenje o prijmu                          
Datum objave:
 
Obustava ili poništenje:                  obustava  
viša medicinska sestra/tehničar
Datum:
26.04.2023.
Datum objave u NN:
26.04.2023.
Naziv:
viša medicinska sestra/tehničar (m/ž) 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva u trajanju od najmanje 3 godine
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
 • važeća licenca za samostalan rad
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Osijeku, Kardinala Alojzija Stepinca 8a, 31000 Osijek, s naznakom: „Za javni natječaj“.


 
Testiranje:                 
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:                  obavijest o testiranju  
Obustava ili poništenje:                           
Datum objave:
 
Rješenje o prijmu:                  rješenje o prijmu   
viša medicinska sestra/tehničar
Datum:
01.03.2023.
Datum objave u NN:
01.03.2023.
Naziv:
viša medicinska sestra/tehničar (m/ž) 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili studij sestrinstva u trajanju od najmanje 3 godine
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
 • važeća licenca za samostalan rad
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Osijeku, Kardinala Alojzija Stepinca 8a, 31000 Osijek, s naznakom: „Za javni natječaj“.


 
Testiranje:                 
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
Obustava ili poništenje:                odluka o obustavi               
Datum objave:
 
Rješenje o prijmu:                     
medicinska sestra/tehničar
Datum:
16.12.2022.
Datum objave u NN:
16.12.2022.
Naziv:
medicinska sestra/tehničar (m/ž) 
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema medicinske struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • važeća licenca za samostalan rad
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Osijeku, Kardinala Alojzija Stepinca 8a, 31000 Osijek, s naznakom: „Za javni natječaj“.


 
Testiranje:               poziv na testiranje  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
Obustava ili poništenje               
Datum objave:
 
Rješenje o prijmu:                    rješenje o prijmu  
viši stručni referent-financijski knjigovođa
Datum:
22.12.2021.
Datum objave u NN:
22.12.2021.
Naziv:
viši stručni referent-financijski knjigovođa (m/ž) 
Stručni uvjeti:
 • preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij od najmanje 3 godine ekonomske struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Osijeku, Kardinala Alojzija Stepinca 8a, 31000 Osijek, s naznakom: »Za javni natječaj«.


 
Testiranje:                 
Datum objave poziva: 12.01.2022.
Poziv na testiranje: Poziv na testiranje
Obustava ili poništenje               
Datum objave:
 
Rješenje o prijmu:               rješenje o prijmu
stručni suradnik za tretman
Datum:
21.04.2021.
Datum objave u NN:
21.04.2021.
Naziv:
stručni suradnik za tretman  (m/ž) 
Stručni uvjeti:
 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij psihologije, socijalne pedagogije ili socijalnog rada
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Osijeku, Kardinala Alojzija Stepinca 8a, 31000 Osijek, s naznakom: „Za javni natječaj“.


 
Testiranje:                  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:               Poziv  
Obustava ili poništenje               
Datum objave:
 
Rješenje o prijmu:                  rješenje o prijmu  
viši stručni referent-financijski knjigovođa
Datum:
10.03.2021.
Datum objave u NN:
10.03.2021.
Naziv:
viši stručni referent-financijski knjigovođa (m/ž) 
Stručni uvjeti:
 • preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine ekonomske struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Osijeku, Kardinala Alojzija Stepinca 8a, 31000 Osijek, s naznakom: „Za javni natječaj“.


 
Testiranje:                 poziv i obavijest o testiranju  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
Obustava ili poništenje               
Datum objave:
 
Obustava:                odluka o obustavi  
strukovni učitelj-kuhar
Datum:
17.02.2021.
Datum objave u NN:
17.02.2021.
Naziv:
strukovni učitelj-kuhar (m/ž) 
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema ugostiteljske struke - kuhar,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit.
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Osijeku, Kardinala Alojzija Stepinca 8a, 31000 Osijek, s naznakom: „Za javni natječaj“.


 
Testiranje:                    poziv na testiranje  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
Obustava ili poništenje               
Datum objave:
 
Rješenje o prijmu:          rješenje o prijmu