Pojedinačno preoblikovanje zemljišnih knjiga

Pojedinačno preoblikovanje zemljišnih knjiga u Bazi zemljišnih podataka provodi se za jednu ili više katastarskih čestica kada su podaci iz zemljišne knjige i podaci iz katastarskog operata identični u odnosu na broj, površinu i izgrađenost katastarske čestice te s upisanim nositeljima prava na nekretninama.

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, uz prethodnu suglasnost čelnika središnjeg tijela državne uprave mjerodavne za katastar, odredit će odlukom početak pojedinačnog preoblikovanja zemljišnih knjiga za određeni sud. 

Odluka se objavljuje se na e-Oglasnoj ploči, oglasnoj ploči nadležnog suda i tijela nadležnog za katastar, na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije te jedinice lokalne samouprave.