Pitanja gradana

Mogu li dobiti pravni savjet od Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije?

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transfromacije nije ovlašteno:

  • pružati savjete strankama kako postupiti u konkretnim situacijama odnosno postupcima
  • pružati strankama pravnu pomoć i pravne savjete
  • ​preispitivati zakonitost odluka pravosudnih tijela donesenih u pojedinačnim predmetima

S obzirom na trodiobu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu, izvršna vlast (u ovom slučaju Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije) nije ovlaštena miješati se u pojedinačne sudske slučajeve ili utvrđivati činjenice, već je to u cijelosti u nadležnosti sudbene vlasti, koja je samostalna i neovisna, a strankama u postupku su na raspolaganju zakonom propisana sredstva pravne zaštite njihovih prava

               Koje su mi još mogućnosti?

Radi bržeg i lakšeg pristupa informacijama izdvojili smo najčešća pitanja i odgovore iz djelokruga rada Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije koje možete pronaći na:
 

Najčešća pitanja i odgovori 

Pitanja i odgovori redovno se ažuriraju i dopunjuju kako bi se korisnicima pružile pouzdane informacije u ostvarivanju njihovih prava i potreba.