Kupnja ili prodaja nekretnine, uključujući uvjete i obveze u vezi s porezima, vlasništvom ili korištenjem imovine, uključujući za drugu nekretninu u vlasništvu


Podnošenje e-prijedloga za upis u zemljišnu knjigu


https://mpudt.gov.hr/podnosenje-e-prijedloga-za-upis-u-zemljisnu-knjigu/14341


One-Stop-Shop Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS OSS) - korisnici
https://mpudt.gov.hr/UserDocsImages/22061
 

Vlasnička prava


https://gov.hr/moja-uprava/stanovanje-i-okolis/vlasnicka-prava/1854
 

A. Upis prava vlasništva

https://gov.hr/moja-uprava/stanovanje-i-okolis/vlasnicka-prava/upis-prava-vlasnistva/1855
e-izvadak
https://oss.uredjenazemlja.hr/public/index.jsp

Najčešća pitanja
https://mpudt.gov.hr/UserDocsImages/6668

 

B. Posebni zemljišnoknjižni postupci


https://gov.hr/moja-uprava/stanovanje-i-okolis/vlasnicka-prava/posebni-zemljisnoknjizni-postupci/1857
 

C. Zemljišnoknjižni izvadak


https://gov.hr/moja-uprava/stanovanje-i-okolis/vlasnicka-prava/zemljisnoknjizni-izvadak/1856

Uvid u zemljišnu knjigu možete izvršiti putem stranica Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave, na poveznici Uređena zemlja, ako vam je poznat broj katastarske čestice i/ili zemljišnoknjižnog uloška i naziv katastarske općine.
 

Dokumenti:

 

Kupnja, prodaja i najam nekretnine


https://gov.hr/moja-uprava/stanovanje-i-okolis/kupnja-prodaja-i-najam-nekretnine/151
 

A. Kupnja nekretnine


https://gov.hr/moja-uprava/stanovanje-i-okolis/kupnja-prodaja-i-najam-nekretnine/kupnja-nekretnine/155
 
A.b.1. Poveznica: E-izvadak
 
Pod rubrikom Dokumenti u ovome članku možete pronaći i dodatan informativni materijal o preuzimanju katastarskih i zemljišnoknjižnih isprava online.
 
A.b.2. Poveznica: Zemljišne knjige - Najčešća pitanja
https://mpudt.gov.hr/UserDocsImages/6668
 

B. Prodaja nekretnine


https://gov.hr/moja-uprava/stanovanje-i-okolis/kupnja-prodaja-i-najam-nekretnine/prodaja-nekretnine/156
 
 
 

Stjecanje prava vlasništva

https://mpudt.gov.hr/stjecanje-prava-vlasnistva/6183
 


Kupnja nekretnina za strane državljane

https://gov.hr/moja-uprava/stanovanje-i-okolis/kupnja-prodaja-i-najam-nekretnine/kupnja-nekretnina-za-strane-drzavljane/1618
 

Kupnja ili prodaja nekretnine, uključujući uvjete i obveze u vezi s porezima, vlasništvom ili korištenjem imovine, uključujući za drugu nekretninu u vlasništvu

tekst na hrvatskom jeziku nalazi se na portalu Moja uprava:


https://gov.hr/moja-uprava/stanovanje-i-okolis/kupnja-prodaja-i-najam-nekretnine/kupnja-nekretnine/155

https://gov.hr/moja-uprava/financije-i-porezi/porezi-i-prijava-poreza/porez-na-promet-nekretnina/427