Prijavljivanje poslovne aktivnosti, dozvole za poslovanje, promjene poslovne aktivnosti i prestanak poslovne aktivnosti

bez postupaka u slučaju nesolventnosti ili postupka likvidacije, isključujući početnu registraciju poslovne aktivnosti u poslovnom registru


Prestanak društva bez provođenja likvidacije ili stečajnog postupka (brisanje subjekta upisa po službenoj dužnosti)  

 
U skladu s odredbom članka 70. Zakona o sudskom registru ( „Narodne novine“, broj  1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14, 110/15 i 40/19) registarski sud će po službenoj dužnosti provesti postupak brisanja subjekta upisa:
 
1. ako nema imovinu, odnosno ako ima imovinu neznatne vrijednosti (imovina koja ne bi bila dostatna za plaćanje troškova stečajnog postupka ili imovina za koju su troškovi unovčenja veći od njezine tržišne vrijednosti, postupak se može pokrenuti i na prijedlog nadležnog tijela Porezne uprave)
 
2. ako se u propisanom roku nije uskladio s propisom s kojim se trebao uskladiti,
 
3. ako tri godine zaredom nije postupio po zakonskoj obvezi da objavi svoja godišnja financijska izvješća s propisanom dokumentacijom, ako je propisana obveza objavljivanja tih izvješća,
 
4. ako inozemni osnivač podružnice tri godine zaredom nije postupio po zakonskoj obvezi da registarskom sudu u koji je podružnica upisana dostavi radi upisa predaje svoja godišnja financijska izvješća i druge financijske isprave čije je objavljivanje zakonom propisano.
 
Rješenje o pokretanju postupka brisanja upisuje se u registar i javno objavljuje na internetskoj stranici registra.
 
Objava rješenja o pokretanju postupka brisanja na internetskoj stranici registra ima učinak dostave rješenja subjektu upisa i priopćenja registarskog suda zakonskim zastupnicima subjekta upisa.
 
Nadležno tijelo i propisi
Ministarstvo pravosuđa i uprave
Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb
+385 1 3714-580
gradjansko.pravo@pravosudje.hr
 
Zakon o sudskom registru (NN 1/9557/961/9830/9945/9954/0540/0791/1090/11,148/1393/14110/15 i 40/19)
Pravilnik o načinu upisa u sudski registar (NN 121/19)