Stalni sudski vještaci

  • stalni sudski vještaci su osobe koje na temelju svoga stručnog znanja na zahtjev pravosudnih tijela ili za potrebe postupaka pred pravosudnim tijelima izrađuju vještački nalaz i mišljenje (vještačenje) odnosno procjenu kada je to potrebno radi utvrđivanja ili razjašnjenja činjenica koje se utvrđuju u postupku
  • stalne sudske vještake imenuje i razrješava ministar nadležan za poslove pravosuđa trajno odnosno bez ograničenja mandata
  • sve informacije o stalnim sudskim vještacima nalaze se na ovoj mrežnoj stranici
  • odgovore na dodatna pitanja možete zatražiti putem elektroničke pošte:  vjestaci@mpudt.hr


Imenovanje stalnih sudskih vještaka                                                               
Zahtjev za imenovanje stalnog sudskog vještaka
Provjera znanja o ustrojstvu sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja
Stručna obuka stalnih sudskih vještaka
Polica osiguranja stalnih sudskih vještaka
Službena iskaznica stalnog sudskog vještaka
Popis stalnih sudskih vještaka

Dokumenti