Polica osiguranja stalnih sudskih vještaka

  • stalni sudski vještak i kao i pravne osobe dužne su sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka
  • iznos premije police osiguranja za pravnu osobu je 65.000,00 eura
  • stalni sudski vještaci i pravne osobe kojima je mandat u tijeku dokaz o sklopljenom ugovoru o osiguranju od odgovornosti (polica osiguranja) dostavljaju Ministarstvu pravosuđa i uprave na adresu:
 
vjestaci@mpu.hr najkasnije osam dana prije isteka važeće police osiguranja.