Popis stalnih sudskih vještaka i stalnih sudskih procjenitelja

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije vodi popis imenovanih stalnih sudskih vještaka te pravnih osoba kojima je dano odobrenje za obavljanje poslova vještačenja i objavljuje ih na e-Oglasnoj ploči sudova.
 
U Popis se upisuje stalni sudski vještak odnosno pravna osoba nakon izvršnosti rješenja o imenovanju odnosno davanja odobrenja za obavljanje poslova sudskog vještačenja.
 

Popis stalnih sudskih vještaka

 

Popis stalnih sudskih procjenitelja