"Uskočka vertikala"

Republika Hrvatska uspostavila je tzv. Uskočku vertikalu - strukturu specijaliziranih tijela nadležnih za procesuiranje kaznenih djela korupcije i organiziranog kriminaliteta koja obuhvaća slijedeća tijela: 
 

  • Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (sa sjedištem u Zagrebu i regionalnim uredima u Rijeci, Splitu i Osijeku) kao dio policijskih tijela nadležnih za istražne radnje u svezi kaznenih djela korupcije i organiziranog kriminaliteta; 
  • Ured za sprječavanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) kao posebno državno odvjetništvo specijalizirano za progon korupcije i organiziranog kriminaliteta, sa sjedištem u Zagrebu, a nadležan je za područje cijele Republike Hrvatske; 
  • specijalizirani sudski odjeli na županijskim i općinskim sudovima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, nadležni isključivo za slučajeve korupcije i organiziranog kriminaliteta.


Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK) osnovan je 2009. godine na razini policije te su osigurana četiri regionalna ureda. Određeni su postupci i kriteriji odabira službenika, imenovani su voditelji, a navedeni uredi su  u potpunosti opremljeni i osposobljeni s tehničke strane. 

U Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) kao posebnom državnom odvjetništvu specijaliziranom za progon korupcije i organiziranog kriminaliteta imenovan je ravnatelj ureda i 20 zamjenika ravnatelja. USKOK je osnovan 2001. godine Zakonom o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Navedeni Zakon je stupio na snagu 19. listopada 2001. godine, a Ured je počeo s radom 3. prosinca 2001. godine.

Vlada Republike Hrvatske je, predlažući Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, htjela osnivanjem jednog specijaliziranog tijela napraviti radikalan rez u suzbijanju korupcije. Istovremeno je htjela stvoriti učinkovito tijelo za djelovanje na području cijele države u suzbijanju organiziranog kriminaliteta, praćenje pojavnosti organiziranog kriminaliteta i, u suradnji sa sličnim tijelima iz drugih država, suradnju na suzbijanju transnacionalnog organiziranog kriminaliteta.

USKOK je osnovan jer postojeća mreža državnih odvjetništava i njihova nadležnost za postupanje u slučajevima koruptivnih kaznenih djela i kaznenih djela iz sfere organiziranog kriminala nije bila prikladna. Velika opasnost i izuzetno štetna djelovanja takvih oblika kriminaliteta za društvo u cjelini zahtijevala su djelotvornije rješenje u vidu osnivanja specijaliziranog tijela koje bi, uz represivnu funkciju, osiguralo i preventivno djelovanje.

Izmjenama i dopunama Sudskog pravilnika u 2008. godini omogućeno je osnivanje specijaliziranih sudskih odjela za kaznena djela korupcije i organiziranog kriminaliteta na općinskim ili županijskim sudovima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Sustav tzv. Uskočkih sudova uspostavljen je 2009. godine kada je, nakon provedbe postupaka sigurnosne provjere, imenovano 56 sudaca u tim odjelima. S tom svrhom uspostavljen je poseban registar za takvu vrstu predmeta, posebna pravila za čuvanje povjerljivosti podataka u takvim predmetima, posebno statističko praćenje te vrste predmeta, točno utvrđeni rokovi za poduzimanje službenih radnji u predmetu te praćenje održavanja rasprava u predmetima koja su u nadležnosti uskočkih odjela.   

(Izvori: http://www.dorh.hr/Default.aspx?sec=18;
https://policija.gov.hr/o-ravnateljstvu/ustroj/uprava-kriminalisticke-policije/415)