Ispit za ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta

Uvjeti za polaganje

Polaganju posebnog stručnog ispita za ovlaštene zemljišnoknjižne referente mogu pristupiti:
službenici koji imaju:

  • najmanje naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) javne uprave (bacc. admin. publ.) i
  • tri godine radnog iskustva na poslovima zemljišnoknjižnog referenta (čl. 125. st. 1. Zakona o zemljišnim knjigama, „Narodne novine“, broj 63/19)
  • zemljišnoknjižni referenti koji imaju:
višu stručnu spremu upravnopravnog ili društvenog smjera i tri godine radnog iskustva na poslovima zemljišnoknjižnog referenta ili srednju stručnu spremu i pet godina radnog iskustva na poslovima zemljišnoknjižnog referenta, a koji na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama („Narodne novine“, broj 128/22) rade kao zemljišnoknjižni referenti (čl. 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama, Narodne novine“, broj 128/22).
 

Prijava za polaganje

Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
Prijavu za polaganje stručnog ispita podnosi predsjednik suda. Ako predsjednik suda ne podnese prijavu, polaganje ispita može prijaviti i kandidat.
Uz prijavu je obvezatno priložiti isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta za ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Troškove prvog polaganja ispita za osobe zaposlene u sudu snosi sud u kojem su zaposlene. Pod prvim polaganjem ispita smatra se i polaganje popravnog ispita.
Troškovi polaganja ispita iznose  106,00 eura, a popravnog ispita 50,00 eura
te se plaćaju uplatom na broj računa:

IBAN: HR1210010051863000160
Model: 64
Poziv na broj: 5665-51441-629000