Ispit za povjerenike

Prijava za polaganje ispita

Prijava za polaganje stručnoga ispita podnosi se Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije do 25. dana u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem se ispit polaže.

Prijava je neformalna te se istoj prilaže:
  • dokaz o obavljenoj stručnoj obuci
  • dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita
  • kandidati koji su položili ispit za ovlaštenog državnog revizora odnosno ovlaštenog revizora prilažu i dokaz o položenom ispitu u ovjerenoj preslici
  • kandidati koji su položili pravosudni ispit ili stručni ispit za stečajnog upravitelja u prijavi naznačuju ove činjenice i klasu izdanog uvjerenja/svjedodžbe o položenom ispitu

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije utvrđuje ispunjava li kandidat uvjete za polaganje stručnog ispita i o tome donosi rješenje.

Obavijest o mjestu i danu polaganja stručnog ispita objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije najmanje osam dana prije dana određenog za polaganje ispita.

Troškovi polaganja ispita za povjerenika iznose 1,350.00 kuna (cijeli ispit) odnosno 1.100,00 kuna (posebni dio ispita), a za polaganje popravnog ispita 300,00 kuna.

Uplatni račun i model plaćanja
IBAN: HR1210010051863000160
model 64
poziv na broj: 5673-51441-629000