Stečajni upravitelji

Stečajni zakon („Narodne novine“, broj 71/15, 104/17 i 36/22) uređuje općenito provođenje predstečajnog i stečajnoga postupka, stečajni plan, osobnu upravu dužnika nesposobnoga za plaćanje te pretpostavke i učinke oslobađanja dužnika od preostalih obveza.

U navedenim postupcima stečajni upravitelji sudjeluju kao tijelo stečajnog postupka u ulozi povjerenika, privremenog stečajnog upravitelja i stečajnog upravitelja.  

Stečajni upravitelj može biti osoba koja je položila stručni ispit, obavila stručnu obuku te koja je upisana na listu stečajnih upravitelja. 

Zbog premalog broja prijavljenih polaznika otkazuje se održavanje radionica pod nazivom Osiguranje stečajne mase koja se planirala održati 14. lipnja 2024. i radionica pod nazivom Prodaja imovine kao cjeline koja se planirala održati 18. lipnja 2024.

Završni ispit održat će se 15. srpnja 2024. s početkom u 9:00 sati.Obvezne pripreme za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravitelja
Stručni ispit za stečajnog upravitelja
Stručna obuka kandidata za stečajne upravitelje
Završni ispit
Liste stečajnih upravitelja
Lista visoko kvalificiranih stečajnih upravitelja
Službena iskaznica stečajnih upravitelja
Stručno usavršavanje stečajnih upravitelja
Završna provjera znanja