Završni ispit

Završni ispit održat će se 15. srpnja 2024. s početkom u 9:00 sati

Nakon obavljenih stručnih radionica i stručne prakse u trgovačkim sudovima kandidat za stečajnog upravitelja pristupa završnom ispitu pred Ispitnim povjerenstvom radi utvrđivanja osposobljenosti za obnašanje dužnosti stečajnog upravitelja.

Vrijeme i mjesto održavanja završnog ispita objavljuju se na mrežnoj stranici Ministarstva, najmanje 30 dana prije dana održavanja završnog ispita.

Završni ispit sastoji se od izrade pisane radnje i usmene provjere iz područja obuhvaćenog stručnom praksom, čiji sadržaj utvrđuje Ispitno povjerenstvo.


Prijava završnog ispita

Prijava za pristupanje završnom ispitu podnosi se Ministarstvu, a prijavi se prilažu potvrda predsjednika suda o obavljenoj stručnoj praksi i dokaz o uplati troškova završnog ispita.

O ispunjenosti uvjeta za pristupanje završnom ispitu Ministarstvo odlučuje rješenjem. Troškove polaganja završnog ispita snosi kandidat.
 
Troškovi polaganja završnog ispita iznose 146,00 € i plaćaju se uplatom na broj računa:
IBAN: HR1210010051863000160
Model: 64
Poziv na broj: 5665-51441-629000