Završna provjera znanja

Stečajni upravitelji koji su upisani na listu B stečajnih upravitelja sukladno odredbi članka  116. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona ostaju upisani na listi B radi obavljanja stručne obuke sukladno članku 79. stavku 1. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 71/15 i 104/17) najkasnije do 31. ožujka 2023.

Nakon obavljene stručne prakse u trgovačkim sudovima i stručne prakse uz mentora stečajni upravitelj dužan je pristupiti završnoj pisanoj provjeri znanja pred Ispitnim povjerenstvom radi utvrđivanja osposobljenosti za obnašanje dužnosti stečajnog upravitelja.

Završna provjera znanja sastoji se od izrade pisane radnje iz područja obuhvaćenih stručnom obukom, a čiji sadržaj utvrđuje Ispitno povjerenstvo.

Podaci za uplatu troškova polaganja:
IBAN: 
HR1210010051863000160
Model: HR64
Poziv na broj:
5665-51441-629000
Iznos: 152.63 €

Završna provjera znanja održat će se 25. travnja 2023. s početkom u 11,00 sati u prostorijama Ministarstva pravosuđa i uprave, Ulica grada Vukovara 49.“