Stručna obuka kandidata za stečajne upravitelje

Radi stjecanja znanja, vještina i sposobnosti za učinkovito obavljanje dužnosti stečajnog upravitelja te stjecanja uvjeta za upis na listu stečajnih upravitelja Ministarstvo organizira i provodi stručnu obuku kandidata za stečajne upravitelje nakon položenog stručnog ispita u trajanju od najmanje jedne godine.

Stručna obuka kandidata za stečajnog upravitelja obuhvaća:

  • pohađanje stručnih radionica
  • stručnu praksu u trgovačkim sudovima i
  • završni ispit

Zahtjev za obavljanje stručne obuke kandidati za stečajne upravitelje podnose Ministarstvu koje rješenjem odobrava obavljanje stručne obuke i upućuje kandidate na obavljanje stručne prakse u trgovačkim sudovima.


Stručne radionice


Stručna praksa u trgovačkim sudovima
 

Troškove stručne obuke snosi stečajni upravitelj.