Lista stečajnih upravitelja

Za područje nadležnosti svakog trgovačkog suda utvrđuje se lista stečajnih upravitelja.

Osoba može biti upisana na listu stečajnih upravitelja za područje nadležnosti jednog ili više trgovačkih sudova.

Lista stečajnih upravitelja utvrđuju se na neodređeno vrijeme i može se dopunjavati, a objavljuje se na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.
 
Na listu stečajnih upravitelja može biti upisana osoba za koju se u postupku upisa na listu utvrdi da:

  1. ima poslovnu sposobnost i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova stečajnog upravitelja
  2. ima položen stručni ispit za stečajnog upravitelja
  3. je nakon položenoga stručnog ispita obavila stručnu obuku u trajanju od najmanje jedne godine
  4. ima sklopljenu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti odgovarajućom primjenom odredbi o osiguranju od profesionalne odgovornosti za odvjetnike
  5. je dostojna za obavljanje poslova stečajnoga upravitelja.


Zahtjev za upis na listu stečajnih upravitelja životopis i dokazi o ispunjavanju uvjeta za upis na liste stečajnih upravitelja dostavljaju se ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa.