Obvezne pripreme za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravitelja

Obvezne pripreme za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravitelja održat će se od 20. do 24. svibnja 2024.

Skraćeni program obveznih priprema za polaganje stručnog ispita (za kandidate koji ne polažu ispit iz predmeta osnove građanskog prava, prava društava i trgovačkog prava), održat će se od 3. do 5. lipnja 2024. - POPUNJENO

Obvezne pripreme za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravitelja provode se u prostorijama Ministarstva, Ulica grada Vukovara 49.

 
Obvezne pripreme svibanj 2024.
GRUPA I
9,00 - 15,00 sati
 
DATUM 20.5.2024. 21.5.2024. 22.5.2024. 23.5.2025. 24.5.2024.
PREDMET OSNOVE RAČUNOVODSTVA I FINANCIJA OSNOVE GRAĐANSKOG PRAVA, PRAVA DRUŠTAVA I TRGOVAČKOG PRAVA OSNOVE GRAĐANSKOG PRAVA, PRAVA DRUŠTAVA I TRGOVAČKOG PRAVA STEČAJNO PRAVO STEČAJNO PRAVO
PREDAVAČ dr. sc. Marija Zuber Branka Ćiraković Mirta Matić mr. sc. Igor Periša Željko Šimić
 


 
Obvezne pripreme svibanj 2024.
GRUPA II
9,00 - 15,00 sati
 
DATUM 20.5.2024. 21.5.2024. - 8,00-14,00 sati 22.5.2024. 23.5.2025. 24.5.2024.
PREDMET OSNOVE RAČUNOVODSTVA I FINANCIJA OSNOVE GRAĐANSKOG PRAVA, PRAVA DRUŠTAVA I TRGOVAČKOG PRAVA OSNOVE GRAĐANSKOG PRAVA, PRAVA DRUŠTAVA I TRGOVAČKOG PRAVA STEČAJNO PRAVO STEČAJNO PRAVO
PREDAVAČ Domagoj Bakran prof. dr. sc. Siniša Petrović prof. dr. sc. Hano Ernst Željko Šimić Ivica Omazić
             
 


 
Obvezne pripreme lipanj 2024.
GRUPA III
9,00 - 15, sati
 
DATUM 3.6.2024. 4.6.2024. 5.6.2024.
PREDMET STEČAJNO PRAVO STEČAJNO PRAVO OSNOVE RAČUNOVODSTVA I FINANCIJA
PREDAVAČ prof. dr. sc. Jasnica Garašić mr. sc. Igor Periša Domagoj Bakran
         
 


 
Obvezne pripreme lipanj 2024.
GRUPA IV
9,00 - 15,00 sati
 
DATUM 3.6.2024. 4.6.2024. 5.6.2024.
PREDMET STEČAJNO PRAVO STEČAJNO PRAVO OSNOVE RAČUNOVODSTVA I FINANCIJA
PREDAVAČ doc. dr. sc. Marko Bratković Ivica Omazić   dr. sc. Marija Zuber
         
Prijava pohađanja obveznih priprema

 
Prijava obveznih priprema za polaganje stručnog ispita podnosi se Ministarstvu na propisanom obrascu elektroničkim putem na adresu strucno.usavrsavanje@mpu.hr. Polaznici koji imaju položen pravosudni ispit ne pohađaju obvezne pripreme iz predmeta Osnove građanskog prava, prava društava i trgovačkog prava, a kandidati koji imaju položen ispit za ovlaštenog revizora ili ovlaštenog državnog revizora ne pohađaju obvezne pripreme iz predmeta Osnove računovodstva i financija (skraćeni ispit).
 

Troškovi pohađanja obveznih priprema

 
Troškovi pohađanja obveznih priprema za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravitelja:
  • za cijeli ispit - 238,00 €
  • za skraćeni ispit - 185,00 € 

Podaci za uplatu:

IBAN: HR1210010051863000160
Model: 64
Poziv na broj: 5665-51441-629000