Sustav podrške

Slika /slike/IZ PRAVOSUDNOG SUSTAVA/Podrška žrtvama i svjedocima/sustav podrske.png
Opće službe za podršku pružaju podršku žrtvama svih kaznenih djela. Podršku pružaju državne službe i organizacije civilnog društva, koje u međusobnoj suradnji osiguravaju dostupnost podrške na području cijele Hrvatske.
 
U Hrvatskoj djeluju i specijalističke službe za podršku koje pružaju dodatne oblike podrške, kao i podršku posebno ranjivim skupinama žrtava.
 

Više informacija: 

Služba za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa i uprave

Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima na sudovima

Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela

 
Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116-006
 
Službe za podršku žrtvama i svjedocima na teritoriju Republike Hrvatske
 
Službe za podršku žrtvama i svjedocima na teritoriju EU