Služba za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa i uprave

 
Služba za podršku žrtvama i svjedocima pruža nekoliko oblika direktne podrške žrtvama. To uključuje informiranje žrtava o otpustu zatvorenika s izvršavanja kazne zatvora, kao i svakom samostalnom izlasku zatvorenika, te utvrđivanje odnosa žrtve prema počinjenom kaznenom djelu, koje se razmatra prilikom odlučivanja o odobravanju izvankaznioničkih pogodnosti izlaska zatvorenika u mjesto prebivališta ili boravišta. Dodatno, Služba pruža podršku žrtvama i svjedocima koji su pozvani svjedočiti putem međunarodne pravne pomoći (informativna pisma). Također, zaprima zahtjeve za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela za kaznena djela nasilja počinjena s namjerom.
 
Osim pružanja direktnih oblika podrške žrtvama i svjedocima, Služba razvija i unaprjeđuje sustav podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj te surađuje s domaćim i inozemnim tijelima i organizacijama koje pružaju podršku žrtvama i svjedocima.
 
Letak Službe za podršku žrtvama i svjedocima

Kontakti