Službe za podršku žrtvama i svjedocima na teritoriju EU

Ukoliko ste bili žrtva kaznenog djela u nekoj od država članica Europske unije ili ste državljanin neke od država Europske unije na sljedećoj poveznici možete saznati koja su vaša prava u pojedinim zemljama i pronaći kontakte organizacija za podršku žrtvama.
 

·Europski portal e-pravosuđa

·Victim Support Europe

·European Network on Victims' Rights - Find my Victim Support Service

·EU Support Services