Specijalisticke službe za podršku

Uz Odjele za podršku žrtvama i svjedocima i organizacije civilnog društva uključene u program „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“, te Nacionalni pozivni centar za žrtve i svjedoke kaznenih djela i prekršaja 116 006, i brojne druge nevladine organizacije i javne institucije u Republici Hrvatskoj pomažu žrtvama u suočavanju s psihološkim, emotivnim, socijalnim i praktičnim gubitcima, pružajući emocionalnu, psihološku i/ili praktičnu pomoć, zaštitu, savjete i informacije.
 
Specijalističke službe za podršku pružaju dodatne oblike podrške kao i specijaliziranu podršku za pojedine kategorije posebno ranjivih žrtava, kao što su djeca, žrtve rodno uvjetovanog nasilja, žrtve seksualnog nasilja, žrtve trgovanja ljudima, osobe s invaliditetom, žrtve zločina iz mržnje.
 
Službe i organizacije civilnog društva koje pružaju opće oblike podrške žrtvama i svjedocima uputit će žrtve, svjedoke i članove njihovih obitelji na specijalističke službe, ovisno o njihovim potrebama. Za više informacija o dostupnim uslugama specijalističkih službi za podršku možete nazvati Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116 006, odjel za podršku žrtvama i svjedocima ili organizaciju iz Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela.
 
 
​Kontakti organizacija koje pružaju psihosocijalnu i pravnu pomoć 
 
Interaktivna karta - gdje dobiti različite oblike pomoći