Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela


Ministarstvo pravosuđa i uprave je u svrhu širenja sustava podrške žrtvama i svjedocima i osiguranja podrške građanima na području cijele Republike Hrvatske odlučilo potaknuti osnivanje i financiranje aktivnosti partnerske mreže organizacija za podršku i pomoć žrtvama i svjedocima u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima.
Financiranje organizacija civilnog društva koje pružaju podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja ostvaruje se sredstvima iz dijela prihoda od igara na sreću, na temelju javnog natječaja kojeg provodi Ministarstvo pravosuđa i uprave.
Putem javnog natječaja odabrane su organizacije civilnog društva uključene u program „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ koji se provodi od 1.1.2018. u 13 županija u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima na županijskim sudovima i u 4 županije u kojima postoje odjeli.
Koordinator „Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ je Ženska soba, a mrežu  čini 10 partnerskih organizacija civilnog društva koje u odabranih 17 županija provode svoje aktivnosti.
 
Organizacije civilnog društva uključene u program „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ pružaju žrtvama i svjedocima:
  • emocionalnu i praktičnu podršku, tehničke i praktične informacije te informacije o pravima
  • psihološko i pravno savjetovanje (u prostorijama organizacije ili drugom prikladnom mjestu) žrtvama koje su prijavile kazneno djelo ili prekršaj kao i onima koje nisu; podrška se pruža telefonskim putem, putem e-maila ili u osobnom kontaktu
  • pratnju na sud i dežurstvo na info pultovima koji su postavljeni u prostorijama sudova
  • pratnja žrtve prilikom sudjelovanja u radnjama nadležnih institucija (policija, državno odvjetništvo, centri za socijalnu skrb i druge institucije) u mjestu sjedišta udruge kao i na terenu izvan sjedišta udruge tijekom radnog vremena institucija
  • telefonsko savjetovanje od ponedjeljka do petka od 8 sati do 16 sati. 
Važna aktivnost je i podizanje javne svijesti o pravima žrtava i sustavu podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj (letci, brošure, plakati, medijske/promidžbene aktivnosti) i suradnja s nadležnim tijelima.

Na početku provedbe programa provedena je trodnevna osnovna edukacija svih djelatnika i volontera organizacija civilnog društva uključenih u program, kao i dodatna dvodnevna edukacija, a u svrhu podizanja razine znanja, vještina i kompetencija predstavnika organizacija civilnog društva za pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima.
U svrhu senzibilizacije i informiranja javnosti o sustavu podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj, u sklopu programa tiskani su letci za žrtve i svjedoke te će tijekom trajanja programa biti organizirana medijska kampanja, okrugli stolovi i druge promidžbene aktivnosti.
Ministarstvo pravosuđa i uprave kontinuirano provodi nadzor nad radom partnerskih organizacija koje su članice „Mreže podrške“ te stručno i savjetodavno usmjerava njihov rad.
 
Više informacija o Mreži podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela možete pronaći na poveznici.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je u svrhu širenja sustava podrške žrtvama i svjedocima i osiguranja podrške građanima na području cijele Republike Hrvatske odlučilo potaknuti osnivanje i financiranje aktivnosti partnerske mreže organizacija za podršku i pomoć žrtvama i svjedocima u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima.
Financiranje organizacija civilnog društva koje pružaju podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja ostvaruje se sredstvima iz dijela prihoda od igara na sreću, na temelju javnog natječaja kojeg provodi Ministarstvo pravosuđa i uprave.
Putem javnog natječaja odabrane su organizacije civilnog društva uključene u program „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ koji se provodi od 1.1.2018. u 13 županija u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima na županijskim sudovima i u 4 županije u kojima postoje odjeli.
Koordinator „Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ je Ženska soba, a mrežu  čini 10 partnerskih organizacija civilnog društva koje u odabranih 17 županija provode svoje aktivnosti.
 
Organizacije civilnog društva uključene u program „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ pružaju žrtvama i svjedocima:
  • emocionalnu i praktičnu podršku, tehničke i praktične informacije te informacije o pravima
  • psihološko i pravno savjetovanje (u prostorijama organizacije ili drugom prikladnom mjestu) žrtvama koje su prijavile kazneno djelo ili prekršaj kao i onima koje nisu; podrška se pruža telefonskim putem, putem e-maila ili u osobnom kontaktu
  • pratnju na sud i dežurstvo na info pultovima koji su postavljeni u prostorijama sudova
  • pratnja žrtve prilikom sudjelovanja u radnjama nadležnih institucija (policija, državno odvjetništvo, centri za socijalnu skrb i druge institucije) u mjestu sjedišta udruge kao i na terenu izvan sjedišta udruge tijekom radnog vremena institucija
  • telefonsko savjetovanje od ponedjeljka do petka od 8 sati do 16 sati.
 
Važna aktivnost je i podizanje javne svijesti o pravima žrtava i sustavu podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj (letci, brošure, plakati, medijske/promidžbene aktivnosti) i suradnja s nadležnim tijelima.

Na početku provedbe programa provedena je trodnevna osnovna edukacija svih djelatnika i volontera organizacija civilnog društva uključenih u program, kao i dodatna dvodnevna edukacija, a u svrhu podizanja razine znanja, vještina i kompetencija predstavnika organizacija civilnog društva za pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima.
U svrhu senzibilizacije i informiranja javnosti o sustavu podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj, u sklopu programa tiskani su letci za žrtve i svjedoke te će tijekom trajanja programa biti organizirana medijska kampanja, okrugli stolovi i druge promidžbene aktivnosti.
Ministarstvo pravosuđa i uprave kontinuirano provodi nadzor nad radom partnerskih organizacija koje su članice „Mreže podrške“ te stručno i savjetodavno usmjerava njihov rad.
 
Više informacija o Mreži podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela možete pronaći na poveznici.

Kontakti

Video koji predstavlja rad Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela

Video za osobe s invaliditetom