Ostalo

  • Odluka o osnivanju Savjeta za sprječavanje korupcije (NN 31/17)
  • Akcijski plan za 2019. i 2020. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje o 2015. do 2020. godine (NN  48/19)
  • Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu 2019-2020 (NN  48/19).
  • Akcijski plan za 2017. i 2018. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine (NN  60/17).
  • Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine (NN 60/17)
  • Izvješće o provedbi Akcijskog plana za 2017. i 2018. godinu (listopad, 2019.)
  • Odluka o primjeni e-komunikacije u jednostavnom postupku stečaja potrošača (prosinac, 2018)
  • Odluka o spisu predmeta u elektroničkom obliku (siječanj, 2019)