Sklopljeni međunarodni ugovori - 2018. godina

  • Memorandum o suglasnosti o suradnji između Ministarstva pravosuđa RH i Ministarstva pravosuđa Republike Latvije (13. lipnja 2018.g. u Zagrebu i Rigi – videokonferencija )
  • Memorandum o suradnji između Ministarstva pravosuđa RH i Ministarstva pravosuđa Republike Moldove (potpisan 19. srpnja 2018.g.u Zagrebu)
  • Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt pod nazivom CRONET – EJN (2018)
  • Memorandum o suradnji između Ministarstva pravosuđa RH i Ministarstva pravosuđa Republike Kazahstana (15. listopada 2018.g. u Šibeniku)
  • Memorandum o suradnji između Ministarstva pravosuđa RH i Ministarstva pravosuđa Gruzije (potpisan 12. studenoga 2018.g. u Zagrebu)