Podzakonski akti - 2020. godina

 • Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji (NN 5/20)
 • Pravilnik o iznosu naknade za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva nakon njegova brisanja iz sudskog registra (NN 6/20)
 • Pravilnik o postupku naplate i visini naknade prijepisa tonske snimke ročišta (NN 15/20)
 • Pravilnik o sufinanciranju sredstava za rad tijela nadležnih za provedbu postupka  izvlaštenja (NN 16/20)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina (NN 16/20)
 • Izmjene i dopune Sudskog poslovnika (NN 39/20)
 • Pravilnik o stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim tijelima (NN 39/20)
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnik o radu u sustavu eSpis (NN 39/20)
 • Pravilnik o dopuni pravilnika o javnobilježničkim uredima (NN 47/20)
 • Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2020. godinu (NN 70/20)
 • Odluka o ispunjenju tehničkih uvjeta za elektroničku komunikaciju na svim općinskim sudovima, svim županijskim sudovima i Visokom trgovačkom sudu RH