Podzakonski akti - 2019. godina

 • Pravilnik o utvrđivanju lista povjerenika u postupku stečaja potrošača (NN 1/19)
 • Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača (NN 1/19)
 • Pravilnik o registru nesolventnosti (NN 1/19)
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku i sadržaju obrazaca na kojima se podnose podnesci u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača (NN NN 1/19)
 • Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika (NN 1/19)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju lista povjerenika u postupku stečaja potrošača (NN 1/19)
 • Pravilnik o pretpostavkama i načinu izbora povjerenika metodom slučajnoga odabira  (NN 1/19)
 • Pravilnik o načinu i postupku prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (NN 1/19)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (NN 1/19)
 • Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade povjerenicima u postupku stečaja potrošača ( NN  9/19)
 • Pravilnik o teorijskom i praktičnom stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim NN 20/19)
 • Pravilnik o uvjetima i postupku predlaganja kandidata za imenovanje europskog tužitelja (NN 23/19)
 • Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2019. godinu (NN 45/19)
 • Uredba o tarifi sudskih pristojbi  (NN 53/19)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima (NN 61/19)
 • Pravilnik o dopuni pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi (NN 64/19)
 • Pravilnik o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika (NN 64/19)
 • Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu (NN 65/19)
 • Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i  stečajnom postupku ( NN 67/19)
 • Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova (NN 68/19)
 • Izmjene i dopune Sudskog poslovnika (NN 81/19)
 • Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita (NN 81/19)
 • Pravilnik o izmjenama pravilnika o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja (NN 84/19)
 • Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika (NN 84/19)
 • Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika (NN 84/19)
 • Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja (NN 84/19)
 • Pravilnik o Hrvatskom upisniku oporuka (NN 91/19)
 • Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o Hrvatskom upisniku oporuka (NN  91/19)
 • Pravilnik o postupku prijma vježbenika u pravosudna tijela (NN 106/19)
 • Uredba o prestanku važenja Uredbe o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 106/19)
 • Pravilnik o izmjenama pravilnika o utvrđivanju lista stečajnih upravitelja (NN 106/19)
 • Pravilnik o elektroničkom poslovanju korisnika i ovlaštenih korisnika sustava zemljišnih knjiga (NN 108/19)
 • Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Ministarstvu pravosuđa (NN 116/19)
 • Pravilnik o načinu upisa u sudski registar (NN 121/19)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu odjela za podršku žrtvama i svjedocima (NN 127/19)
 • Izmjene i dopune Sudskog poslovnika (NN 128/19)
 • Poslovnik državnog odvjetništva (NN 128/19)
 • Odluka o obveznim sudionicima elektroničke komunikacije pred trgovačkim sudovima (2019)
 • Odluka o dopuni Odluke o obveznim sudionicima elektroničke komunikacije pred trgovačkim sudovima (2019)
 • Okvirna mjerila za rad sudaca